DOKUMENTY SZKOLNE

 

Opłata za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej

 

Wniosek o duplikat legitymacji szkolnej

 

Zapisy dzieci do klasy I i oddziału przedszkolnego - ważne informacje

 

Zgłoszenie dziecka do klasy I / oddziału przedszkolnego