Dzień Otwarty w Gimnazjum w Or³ach
 
01.06.2015, Or³y