Dzień otwarty w Gimnazjum w Or³ach
 
01.06.2016, Or³y