Sprawdzian szˇstoklasisty
 
03.04.2012 r., Ma│kowice