Sprawdzian szˇstoklasisty
 
05.04.2016 r., Ma│kowice