III audycja umuzykalniająca
 
06.10.2016 r., Przemyśl