Międzyszkolny Konkurs z Języka Angielskiego, Corrida Ortograficzna z Języka Polskiego
 
14.05.2013 r., Skołoszów