AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA
 
16.09.2011 r., Małkowice