GMINNY TURNIEJ TENISA STO£OWEGO
 
21.02.2013 r., Zadıbrowie