Śladami twierdzy Przemyśl
 
25.05.2015 r., Hnatkowice, Orzechowce, Ujkowice ...