III Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej
 
30.04.2015 r., Ory