HISTORIA SZKOŁY

 

PRYMAS KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI – PATRON SZKOŁY
Stefan Wyszyński (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 w Warszawie) polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach 1946–1948, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski w latach 1948–1981, kardynał prezbiter od 1953. Zwany Prymasem Tysiąclecia, sługa Boży Kościoła katolickiego. Pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego.
W latach 1912–1915 był uczniem Gimnazjum Wojciecha Górskiego w Warszawie. Z powodu wojny w latach 1915–1917 uczęszczał do Prywatnej Siedmioklasowej Szkoły Handlowej Męskiej w Łomży. W latach 1917–1920 uczył się w liceum włocławskim im. Piusa X (Niższe Seminarium Duchowne). W latach 1920–1924 był klerykiem Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Święcenia kapłańskie przyjął 3 sierpnia 1924 (w dniu swoich 23. urodzin) we włocławskiej bazylice katedralnej z rąk biskupa Wojciecha Owczarka.
W 1945 roku został rektorem seminarium, podjął obowiązki redaktora tygodnika diecezjalnego „Ład Boży”. W 1946 roku przez Ojca Świętego Piusa XII mianowany został biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej. Sakrę biskupią przyjął 12 maja na Jasnej Górze z rąk Prymasa Augusta Hlonda, po którym dwa lata później przejął obowiązki Prymasa Polski. Wówczas został też arcybiskupem Gniezna i Warszawy.
Prymas Wyszyński przebywał w areszcie przez 3 lata. Uwięziony został 25 września 1953 r. Uwolnienie nastąpiło 28 października 1956 r. Przyczyną aresztowania Prymasa było narastające od czasu „Porozumienia” z 1950 r. napięcie między Kościołem a ludową władzą. Przysłowiowym „gwoździem do trumny” okazał się list biskupów polskich z 8 maja 1953 r., w którym biskupi pisali „Rzeczy Bożych na ołtarzach cesarza składać nam nie wolno. Non possumus!” Autorem tych słów był w istocie Prymas Wyszyński.
Główny organizator obchodów milenijnych (1966) i m.in. z tego powodu nazywany po śmierci Prymasem Tysiąclecia. Cieszył się powszechnym autorytetem społecznym, jako mąż stanu, obrońca praw człowieka, narodu i Kościoła. W latach 1980-81 mediator pomiędzy władzami PRL a Solidarnością. Został pochowany w katedrze Św. Jana w Warszawie. Jego pogrzeb był wielką manifestacją religijno-patriotyczną. Pośmiertnie w 1994 odznaczony Orderem Orła Białego. W 1989 rozpoczęto jego proces beatyfikacyjny.
 

01.09.1998r.    
ODDANIE DO UŻYTKU NOWEGO BUDYNKU SZKOŁY

 
Nowy budynek szkolny został oddany do użytku 1 września 1998 roku. Poświęcenie szkoły miało miejsce 22 stycznia 2000 r., dokonał go biskup Stefan Moskwa. Na uroczystości byli obecni m.in.:
- senator Witold Kowalski,
- wicewojewoda podkarpacki Marek Kuchciński,
- wicekurator  ośw. i wych. Alfreda Łoboda,
- wicestarosta Janusz Słabicki,
- Zarząd Powiatu Przemyskiego,
- Wojewódzki Konserwator Zabytków Marek Gosztyła,
- radni Urzędu Gminy Orły,
- księża Dekanatu Żurawica,
oraz Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Małkowicach na czele z dyrektorem mgr Bogusławem Słabickim.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym pw. Nawiedzenia NMP, następnie ks. biskup dokonał poświęcenia szkoły. Na zakończenie zaproszeni goście obejrzeli jasełka przygotowane przez uczniów naszej szkoły.

 
14.01.2001 r.    
NADANIE IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ W MAŁKOWICACH
 
14 stycznia 2001 roku naszej szkole nadano imię ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Po uroczystej Mszy św. odprawionej w kościele parafialnym w Małkowicach zaproszeni goście, rodzice i nauczyciele obejrzeli jasełka przygotowane przez uczniów naszej szkoły. Potem nastąpiło uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy.