HYMN SZKOŁY

 
Ref. Tu w Małkowicach jest nasza szkoła,
zawsze przyjazna oraz wesoła.
Najmilsza sercu jest w całej gminie,
tutaj czujemy się jak w rodzinie.
 
 
1. Naszym patronem Kardynał Wyszyński,
co swą postawą zadziwił wszystkich.
Jest naszym wzorem w szkole i w domu.
Uczy nas prawdy o ludziach i Bogu.
 
 
Ref. Tu w Małkowicach ...
 
 
2. Chcemy tu ciągle wiedzę zdobywać
oraz trudności wciąż pokonywać.
Nie tracić czasu na rzeczy błahe,
Odważnie walczyć z lenistwem i strachem.