KALENDARZ ROKU

ROK SZKOLNY 2018/ 2019

WYDARZENIE DATA
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 03.09.2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2018 r. - 31.12.2018 r.
Ferie zimowe 11.02.2019 r. - 24.02.2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18.04.2019 r. - 23.04.2019 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 21.06.2019 r.
Ferie letnie 22.06.2019 r. - 31.08.2019 r.
Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2018/2019 31.10.2018 r.

02.11.2018 r.

12.11.2018 r.

02.01.2019 r.

02.05.2019 r.

31.05.2019 r.