KALENDARZ ROKU

ROK SZKOLNY 2017/ 2018

WYDARZENIE DATA
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych  
Zimowa przerwa świąteczna  
Ferie zimowe  
Wiosenna przerwa świąteczna  
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych  
Ferie letnie  
Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2016/2017