KALENDARZ ROKU

ROK SZKOLNY 2020/ 2021

WYDARZENIE DATA
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych  
Zimowa przerwa świąteczna  
Ferie zimowe  
Wiosenna przerwa świąteczna  
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych  
Ferie letnie  
Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2019/2020