OGŁOSZENIA

 
Serdecznie zapraszamy na obchody Święta Rodziny. Szczegóły dostępne są tutaj
 

 

 
ZAPISY DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ
I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
 
Dyrektor Szkoły w Małkowicach im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego informuje, że rozpoczęto zapisy do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018.
 
Zgodnie z przepisami oświatowymi 1 września 2016r. jest datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla siedmiolatków.
 
Uprzejmie proszę Rodziców o potwierdzenie zapisu dziecka do 31 marca 2017 r. osobiście lub przez wysłanie zgłoszenia na e-mail szkoły: spmalkowice@wp.pl
 
Zgodnie z nowelizacją Ustawy o systemie oświaty:
1. Rodzice dzieci 6- letnich (rok urodzenia 2011) mają obowiązek zapisania dziecka na zajęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 
2. Rodzice dzieci 7-letnich (rok urodzenia 2010) mają obowiązek zapisania dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
 
3. Rodzice dzieci 6- letnich (rok urodzenia 2011) mogą zapiać dziecko do klasy pierwszej, jeżeli:
- dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017, albo:
- posiada opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole.
 
Odpowiednie formularze (KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA) są do pobrania w gabinecie dyrektora szkoły lub na stronie internetowej szkoły.
 
W przypadku zapisania dziecka do innej szkoły lub przedszkola proszę o kontakt osobisty lub telefoniczny - nr tel. 16 671 24 66.
 
ZAŁĄCZNIK