Adopcja Serca

 
 
 

 
 

Już czwarty rok nasza szkoła uczestniczy w akcji charytatywnej "Adopcja Serca". jest to forma pomocy finansowej, której celem jest umożliwienie dzieciom krajów III świata zdobycia wykształcenia i zawodu. Tą formą objęte są dzieci, które są w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Nad wydatkami związanymi z edukacją, zdrowiem, wyżywieniem czuwają misjonarze i wolontariusze. Podjęcie się adopcji to odpowiedzialna decyzja, która wiąże się z odpowiedzialnością za losy dziecka, które czeka na naszą pomoc. Nasi uczniowie kontaktują się ze swoją rówieśniczką za pomocą listów. jest to nowe doświadczenie i możliwość poznania dzieci z egzotycznych krajów.

 
 
 
Listy
 
 
Tłumaczenie