Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, Radomsko

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Typ szkoły: Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy Nazwa organu prowadzącego: Powiat ziemski Patron: Radomsko Województwo: WOJ. ŁÓDZKIE Powiat: Powiat radomszczański Gmina: Radomsko Obszar: miasto Miejscowość: Radomsko Ulica: Piastowska Numer budynku: 12 Kod pocztowy: 97-500 Poczta:…

Dowiedz się więcej

Szkoła Zen Reiki w Polsce, Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego, Katowice

Szkoła Zen Reiki w Polsce Typ szkoły: Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego Nazwa organu prowadzącego: Piotr Dacjusz Górski Patron: Katowice Województwo: WOJ. ŚLĄSKIE Powiat: Powiat m. Katowice Gmina: M. Katowice Obszar: miasto Miejscowość: Katowice Ulica: 1 Maja…

Dowiedz się więcej

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I, Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty, Kazimierza Wielka

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Typ szkoły: Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty Nazwa organu prowadzącego: Piotr Szmigiel Patron: Kazimierza Wielka Województwo: WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE Powiat: Powiat kazimierski Gmina: Kazimierza Wielka Obszar: miasto Miejscowość: Kazimierza…

Dowiedz się więcej